Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu"— Prepis prezentácie:

1 Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť

2 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok firmy
Eva Mózerová

3 Problémová situácia Ján Malý prevádzkuje autoservis. Prenajal
si autodielňu, vybavil ju potrebným zariadením, prijal zamestnancov. A darí sa mu. Je spokojný. Získal veľa zákazníkov. Otvoril si ešte ďalšie dva autoservisy v iných mestských častiach. Na to potreboval ďalšie peniaze. Našiel si spoločníka Jozefa Velikého, s ktorým založil spoločný podnik AUTO – PNEU –SERVIS.

4 Problémová úloha 1. Uveďte, aké údaje potrebujeme porovnať, aby sme mohli určiť výsledok hospodárenia podniku AUTO-PNEU-SERVIS? 2. Kedy hovoríme o zisku? 3. Vymenujte náklady, výnosy v podniku. VH – vyučovacia hodina

5 Keďže výnosy podniku boli vyššie ako náklady, dosiahol z i s k
AUTO-PNEU-SERVIS zistil výsledok hospodárenia v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov. Keďže výnosy podniku boli vyššie ako náklady, dosiahol z i s k

6 Súčasťou nákladov bola spotreba materiálu, energie, odpisy, mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní.

7 Podnikateľ mal aj finančné náklady
Podnikateľ mal aj finančné náklady. Zaplatil úroky banke za poskytnutý úver, nájomné za prenajaté priestory, dane a iné poplatky

8 Podnikateľ dostával tržby za poskytnuté služby, ktoré tvorili najvyššiu časť výnosov jeho podniku.

9 Výsledok hospodárenia
je výsledok činnosti podniku dosiahnutý za určité obdobie Výsledok hospodárenia zistíme porovnaním výnosov a nákladov

10 Náklady peňažné vyjadrenie vstupov
Výnosy peňažné vyjadrenie realizovaných výstupov

11 Zapamätajte si tieto pojmy:
náklady, výdavky, kalkulácie, výnosy, tržby výsledok hospodárenia, zisk, strata

12 Priebežný test a) odpisy b) plat manažéra podniku
Rozhodnite, či ide o výnosy alebo náklady podniku a) odpisy b) plat manažéra podniku c) opravy strojov vo výrobe d) spotreba materiálu vo výrobe

13 e) platené nájomné za výrobnú halu
f) faktúra za predaj hotových výrobkov g) mzdy výrobných zamestnancov f) spotreba energie vo výrobnej hale g) tržby za predaj výrobkov v podnikovej predajni

14 Správne odpovede náklady: a, b, c, d, e, g, h výnosy: f, ch

15 Zdroje Učebnica: Orbánová D.,Velichová Ľ., Podniková ekonomika
SPN – Mladé letá, s.r.o. druhé vydanie 2009 Hartmanová E., Jakubeková M. Ekonomika, SPN vydanie 2006

16 © SOŠA Košice Marec 2010


Stiahnuť ppt "Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google