Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Komplexné služby pre váš web

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Komplexné služby pre váš web"— Prepis prezentácie:

1 Komplexné služby pre váš web
Vyše klientov

2 Realizácia webových sídiel viac ako 16 rokov
Prevencia Vyše klientov

3 Najčastejšie pochybenia webových sídiel samospráv

4 Vybraté oblasti sa týkajú
Výnos č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

5 1) Webová stránka KONTAKTY

6 1) Webová stránka KONTAKTY

7 2) Webová stránka v anglickom jazyku
Webové sídlo má obsahovať základné údaje o samospráve v anglickom jazyku

8 2) Webová stránka v anglickom jazyku
Webové sídlo má obsahovať základné údaje o samospráve v anglickom jazyku - mutácia

9 3)Správca obsahu+technický prevádzkovateľ
Identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa a ich kontaktných informácií A) na stránke KONTAKTY B) v spodnej časti „webového sídla“

10 4) Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla
Uvedenie textovej informácie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti

11 5) Zriadenie generických e-mailových adries
Základné: Ďalšie maily:

12 6)Zverejňovanie zmlúv – formát dokumentu
Zmluvy majú byť spracované tak, aby bolo zabezpečené rozoznávanie textových častí obsahu Formát .pdf minimálna verzia 1.3 a max vo verzii 1.7 (čitateľná verzia dokumentu)

13 7) Zverejňovanie zmlúv - štruktúra
Zmluvy majú byť zverejňované v štruktúrovanej a prehľadnej forme

14 7) Zverejňovanie zmlúv - štruktúra
Zmluvy majú byť zverejňované v štruktúrovanej a prehľadnej forme

15 Webové sídlo a jeho realizácia
Plnenie obsahu (samospráva) body 1 až 6 Softvér – funkčnosť modulov (dodávateľ) bod 7

16 + Vzdelávací systém a poradenstvo
Moderná komunikácia samosprávy + Vzdelávací systém a poradenstvo

17 Špecializované moduly pre samosprávu

18 Zdieľanie oznamov z webu na Facebook

19 Dôležité informácie zasielané e-mailom

20 Urgentné informácie priamo do mobilu

21 Oznamy z webu do 15 min v mobile občana

22 Mobilná aplikácia – nástroj vo webyportáli
Čo je mobilná aplikácia

23

24

25

26 Obecný hlásnik - samostatné riešenie
Obecný hlásnik - samostatne

27 Komplexné riešenia modernej komunikácie


Stiahnuť ppt "Komplexné služby pre váš web"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google