Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Číslovky.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Číslovky."— Prepis prezentácie:

1 Číslovky

2 ´ ˇ Ohybný slovný druh. Niektoré číslovky sú tiež neohybné.
Udávajú počet, množstvo, poradie. Na rozdiel od ostatných ohybných slov nemajú kategóriu čísla, lebo číslo je v ich vecnom význame. Otázky : koľko, koľký ?

3 Rozdelenie čísloviek Základné osem, trom, tridsaťšesť... Skupinové
dvoje, troje, sedmoro Radové: piaty, stý, tretieho Násobné: trikrát, dvojitý, trojnásobný, dva razy Druhové: dvojaký, pätoraký

4 Základné číslovky Otázka koľko ? Je to hlavná skupina čísloviek.
Číslovky jeden, dva, tri, štyri – samostatný vzor. Číslovky 5 – 99 – vzor päť. Číslovky zložené s jeden sa neskloňujú a nemenia sa podľa rodu : od dvadsaťjeden detí, k dvadsaťjeden deťom, tridsaťjeden hokejistov, bez tridsaťjeden hokejistov. Pri vyšších číslovkách mužský rod jeden zastupuje stredný i ženský rod.

5 Skloňujeme... Mužský rod : N jeden G jedného Plurál D jednému
A životné jedného, neživotné jeden L o jednom I jedným Plurál N jedni, neživotné jedny G jedných D jedným A životné jedných, neživ.jedny L o jedných I jednými

6 Skloňujeme... Mužský osobný rod sa uplatňuje aj
pri skloňovaní čísloviek päť - deväťdesiatdeväť : N päť, muž. osob. aj piati G piatich D piatim A päť, muž. osob. aj piatich L o piatich I piatimi

7 Radové číslovky Radové číslovky na otázku koľký ( koľká, koľké, koľkí) určujú číselné umiestnenie veci, osoby v poradí rovnakých vecí, osôb. Skloňujú sa podľa vzoru pekný, iba číslovky tretí a tisíci podľa vzoru cudzí. Ak píšeme radové číslovky číslicami, píšeme za ne na odlíšenie od základných bodku : na 21. strane, 5. ročník, 18. jún...

8 Múdra lienka doplní i/í, y/ý
s piatim___ triedami, prv___ žiaci, pred ôsm___m___ dňami, v siedm___ch príkladoch, v prv___ch ôsm___ch minútach, teším sa na tridsiat____jún, žiaci deviat____ch ročníkov, nie sme ani prv____, ani posledn____, bol som prv__ a kamarát posledn____, po siedm___ch rokoch i i i i ý y y í í ý i ý

9 Ahoj pri ďalších druhoch čísloviek.
PaedDr. Žaneta Pikartová


Stiahnuť ppt "Číslovky."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google