Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Gotika.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Gotika."— Prepis prezentácie:

1 Gotika

2 Architektúra Gotická architektúra sa vyvíjala približne od polovice 12. storočia (vo Francúzsku), do začiatku 16. storočia (v severnej Európe).

3 Sochárstvo  Neoddeliteľnú úlohu pri výzdobách chrámov malo sochárstvo. Uplatňovalo sa hlavne ako doplnok architektonických článkov (výzdoba hlavíc stĺpov, pilastov a konzol). Baldachýnová stĺpová plastika bola základom ďalšieho rozvoja sochy ako samostatnej disciplíny. 

4 Gotická klenba Klenba alebo zastarano sklepenie je tradičná konštrukcia, ktorá využíva statické vlastnosti oblúka a v priečnom reze má oblúkový tvar. Tento charakteristický oblúk leží v rovine kolmej na os klenby.

5 Lomený oblúk Lomený oblúk je architektonický prvok, typický najmä pre gotiku . Do francúzskej gotiky sa dostal z Burgundska a nahradil po stáročia používané nelomenom oblúky, ktoré nájdeme napríklad v románskom slohu, v ranne kresťanskom staviteľstve a v byzantskej architektúre. Nelomenom čiže valené oblúky môžu byť rôzne, môžu mať napr. tvar polkruhu alebo podkovy (mozarabské Španielsko).

6 Mozaikové okná

7 Maliarstvo V maliarskom umení sa okrem tradičných maliarskych techník ako bola nástenná a knižná maľba, dostáva do popredia, vplyvom odhmotnenia stien a tým straty súvislých plôch na maľbu, maľba na sklo, ktorá popri sochárstve tvorila podstatnú zložku vtedajšieho maliarstva. Na krídlových oltároch sa používala tabuľová maľba, ktorej postavy boli zobrazované na zlatom pozadí. 

8 Gotika na Slovensku Dielo Majstra Pavla z Levoče tvorí jedinečný súbor sochárskych prác tohto neskogotického rezbára. Hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči Medzi národné kultúrne pamiatky patrí od roku aj dielo Majstra Pavla z Levoče. Nikde sa však nehovorí o konkrétnych dielach čo presne vystihuje situáciu, v akej sa nachádza bádanie o tomto významnom umelcovi záverečného obdobia slovenskej gotiky.

9 Gotické písmo Gotické písmo je etapa vo vývoji latinky , ktorá sa časovo kryje so stredovekým slohom gotikou . Na rozdiel od karolínska minuskuly a renesančné humanistickej ANTIKVA je ostro lomené až dnešného pohľadu ťažko čitateľné . Nástupcom gotického písma je lomené novogotickej písmo : fraktúra , Kanzlei a kurent.

10 Gotika v obliekaní Prívlastok "gotické" vynašli humanisti talianskej renesancie. S pohŕdaním sa takto označovala akože barbarská kultúra Gótov, ktorá sa na západe rozvíjala medzi 12. a 16. storočím. Takéto umenie sa dlho podceňovalo a ľudia neváhali ničiť jeho diela. Rehabilitovali ho až romantici 19. storočia.

11

12 Ďakujeme za pozornosť Saša Maceková a Katka Teličáková 


Stiahnuť ppt "Gotika."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google