Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Kam na strednú školu ? Kde hľadať informácie o strednej škole?

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Kam na strednú školu ? Kde hľadať informácie o strednej škole?"— Prepis prezentácie:

1 Kam na strednú školu ? Kde hľadať informácie o strednej škole?
stránka Sprievodca svetom povolaní Stránky jednotlivých stredných škôl Burza „Stredoškolák“ Dni otvorených dverí

2

3

4

5

6

7

8

9 Dôležité termíny: SŠ - talentové
Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do Škola odosiela prihlášku na SŠ do

10         Dôležité termíny:         . Talentové skúšky:

11 Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov ,ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu/ do

12 Dôležité termíny: TESTOVANIE –náhradný termín

13 Dôležité termíny: Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné učebné a študijné odbory / okrem tých, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu/ do Škola odosiela prihlášku na SŠ do

14 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 14.5.2018

15 DuÁlne vzdelávanie www.dualnysystem.sk
Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

16 Duálne vzdelávanie Kroky žiaka pre vstup do systému duálneho vzdelávania:

17 Kontakty: bajnokova@gmail. com tel. č
Kontakty: tel.č. : / – škola konzultácie – po telefonickom dohovore kedykoľvek


Stiahnuť ppt "Kam na strednú školu ? Kde hľadať informácie o strednej škole?"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google