Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Maturita 2013.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Maturita 2013."— Prepis prezentácie:

1 Maturita 2013

2 Maturitná skúška Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
Vyhláška č. 318 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

3 Predmety maturitnej skúšky

4 Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov Ďalší voliteľný predmet

5

6 Predmety, ktoré majú viac častí MS
AJ, NJ, FJ, Rj externá časť MS písomná forma internej časti ústna forma internej časti Matematika

7 Predmety, ktoré majú viac častí MS
Slovenský jazyk a literatúra externá časť MS písomná forma internej časti ústna forma internej časti

8 Slovenský jazyk a literatúra
Externá časť EČ min / úlohy s výberom odpovede – 40, úlohy s krátkou odpoveďou - 24/ Písomná forma internej časti PFIČ 150 min / súbor 4 tém a určených žánrových foriem, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje jednu/

9 Cudzie jazyky Externá časť EČ 120 min test B2 100 min test B1
test obsahuje : úlohy s výberom odpovede - 46, úlohy s krátkou odpoveďou - 34

10 Cudzie jazyky Písomná forma internej časti 60 minút
- 1 úloha s dlhou odpoveďou

11 Spoločného európskeho refenčného rámca pre cudzie jazyky.
Test obsahom a úrovňou zodpovedá úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho refenčného rámca pre cudzie jazyky.

12 Cudzie jazyky Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

13 Cudzie jazyky žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný vybranou inštitúciou môže požiadať písomne riaditeľa školy o uznanie príslušného jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

14 Maturitný ročník

15

16 Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2 hodiny
Konverzácia v anglickom jazyku 4 hodiny Konverzácia v nemeckom jazyku Dejepis

17 Spoločenskovedný seminár
Fyzika 4 hodiny Biológia Chémia Spoločenskovedný seminár

18 Deskriptívna geometria
Matematika 4 hodiny Informatika Cvičenia z matematiky 2 hodiny Deskriptívna geometria

19 Geografia 4 hodiny

20

21

22 Hodnotenie MS EČ MS - hodnotí sa % úspešnosti, percentil
Ak má MS v danom predmete viac častí, hodnotí sa každá zvlášť. Výsledné hodnotenie sa neurčuje - určuje sa, či v danom predmete zmaturoval alebo nezmaturoval hodnotenie: EČ MS - hodnotí sa % úspešnosti, percentil PFIČ - hodnotí sa % úspešnosti, UFIČ - hodnotí sa známkou Žiak môže konať UFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ

23 Príklad hodnotenia Anglický jazyk % úspešnosti percentil
Externá časť MS 82,45% ,6 Písomná forma internej časti 85,0 % Ústna forma MS chválitebný

24 Príklad hodnotenia Matematika % úspešnosti percentil Fyzika dobrý
Externá časť 64, ,0 Ústna forma internej časti chválitebný Fyzika dobrý


Stiahnuť ppt "Maturita 2013."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google