Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Komunitné záhrady v Bratislave

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Komunitné záhrady v Bratislave"— Prepis prezentácie:

1 Komunitné záhrady v Bratislave
- projekt je realizovaný v rámci participatívneho rozpočtu pre Bratislavu - je jedným z projektov, ktoré realizuje komunita Zelené mesto

2 Hlavný zámer projektu zriadiť alebo pomôcť pri zriaďovaní a realizácii Komunitných záhrad, tak aby plnohodnotne slúžili miestnej komunite

3 Primárny záujem o nevyužívané mestské pozemky s potenciálom na komunitné využívanie miestnymi obyvateľmi

4 3. facilitácia vzniku miestnej komunity, ktorá samostatne rozhodne o využívaní pozemku (tak aby z rozhodovania nebol vylúčený nikto, koho sa užívanie pozemku týka)

5 Čo ponúkame - Finančne môžeme zabezpečiť nákup zeminy, náradia a rastlín - Asistencia pri výbere vhodných plodín, pri ich pestovaní a využívaní

6 Doplnkové aktivity - Možnosť organizácie workshopov zameraných na osvojenie si permakultúrnych postupov - Zdieľanie know-how ohľadne zriaďovania komunitných záhrad (úradné záležitosti, prekážky, s ktorými treba rátať)

7 Konečný cieľ - Výsledným cieľom je zriadenie záhrad, ktoré budú v kompletnej správe miestnej komunity (otvorené pre ďalších prípadných záujemcov)

8 Záujem o využívanie rôznych priestorov
1. permanentné záhrady 2. mobilné záhrady 3. netradičné priestory, strechy a pod.

9 Bežiace projekty 1. Lipského, Dúbravka 2. Krasňanský Zelovoc v Rači
Rodinné centrum Semafor (Mamateyova ulica, Petržalka)

10 Lipského, Dúbravka - organizácia susedských stretnutí, kde môžu rozhodovať miestni obyvatelia - počiatočná fáza budovania komunity - testovacie vysadenie bylín, ovocných kríkov a stromov

11 Krasňanský Zelovoc - zabezpečený pozemok aj komunita pestovateľov
- budovanie vyvýšených záhonov - asistencia pri výbere plodín a pestovaní

12 Ďalšie rozvíjanie projektu a rozširovanie jeho pôsobnosti
- hľadanie ďalších vhodných lokalít a záujemcov o pestovanie - propagačná činnosť, na základe konkrétnych príkladov (súbežná s realizáciou projektov) aby sa myšlienka rozšírila medzi obyvateľov. - poskytovať asistenciu a know-how pre záujemcov o pestovanie

13 Rozpočet - v roku 2012 sme disponovali rozpočtom euro (projekt bol schválený až v lete 2012) - štrukúra rozpočtu: nákup zeminy, nástrojov a potrebného vybavenia na fungovanie záhrady. - do roku 2013 sme žiadali o euro, ktoré by postačili na zriadenie viacerých záhrad

14 Ďakujem za pozornosť a oceníme pripomienky, nápady a tipy

15

16

17

18

19


Stiahnuť ppt "Komunitné záhrady v Bratislave"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google