Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Kupujúci (odberateľ) (objednávajúci)

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Kupujúci (odberateľ) (objednávajúci)"— Prepis prezentácie:

1 Kupujúci (odberateľ) (objednávajúci)
Objednávka Kupujúci (odberateľ) (objednávajúci) Predávajúci (dodávateľ) Objednávka – je to písomnosť, ktorou kupujúci objednáva u predávajúceho výrobky, tovary alebo služby. Forma objednávky: Tlačivo alebo formulár, Individuálne štylizovaný list.

2 Záväznosť objednávky Záväzná pre objednávajúceho - zaslaná bez predchádzajúcej ponuky od dodávateľa. Včas zaslaná objednávka je záväzná pre kupujúceho, po jej potvrdení dodávateľom je záväzná aj pre dodávateľa; Včas zaslaná objednávka, ako odpoveď na vyžiadanú ponuku sa považuje za záväznú pre obidve strany, po jej potvrdení sa považuje za kúpnu zmluvu.

3 Spôsob doručenia objednávky
Poštou - Doporučene Faxom (vybledne, tak potom aj poštou) Elektronickou poštou (dodatočne poslať aj poštou - musí byť podpis). Do predmetu napísať Heslo veci.

4 Osnova objednávky Štylizácia veci Druh listu (objednávka) predmet a poradové číslo objednávky Objednávka... (čoho) Objednávka č. 09/2012 Objednávka spodnej bielizne Koberce a krytiny – objednávka č. 125/2012 Oslovenie Vážený pán vedúci, Vážený pán konateľ, poďakovanie za ponuku, odvolanie na ponuku (na iný zdroj), písanie z vlastnej iniciatívy, akceptácia obchodných podmienok, odvolanie na katalóg na základe Vášho katalógu si záväzne objednávame... na základe Vašej ponuky... Objednávame si u Vás... akceptujeme Vaše obchodné podmienky a na základe Vášho katalógu objednávame:

5 Osnova objednávky Presný popis predmetu objednávky (názov, druh, množstvo, cena, kvalita), Dodacie podmienky (dodacia lehota, miesto dodania, spôsob prepravy, spôsob úhrady, presný termín dodania), Záverečné zhrnutie Tešíme sa na spoluprácu a sme s pozdravom

6 Predávajúci: KOBKRYT, s. r. o
Predávajúci: KOBKRYT, s. r. o. predaj kobercov a podlahovej krytiny Polianky 9, Bratislava IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: / Registrácia: OR Okr. súdu Bratislava I, Sro 1478/B Vedúci odd. predaja: Ing. Daniel Molnár Kupujúci: STAVREK, s. r. o. kompletné rekonštrukcie bytov Grösslingova 10, Banská Bystrica IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: / Registrácia: OR Okr. súdu Banská Bystrica I, Sro 1771/B Vedúci odd. zásobovania: Richard Jankovič Spoločnosť STAVREK na základe objednávky č. 09 záväzne objednáva od spoločnosti KOBKRYT na základe jej katalógu a cenníka tento tovar: Druh tovaru Farba/vzor Cena za m² v eur (bez DPH) Množstvo v m² Koberec ALFI béžová 29,- 200 PVC podlaha BETA buk 9,- 300 PVC podlaha GAMA dub 38,- 20 Kupujúci má záujem aj o pokládku kobercov a PVC krytín. Úloha: V mene spoločnosti STAVREK napíšte objednávku na príslušné tlačivo, resp. vypracujte list, ktorého súčasťou je tabuľka.

7

8 BELSTAV, s. r. o. stavebné práce Teslova 1, Bratislava IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: / Registrácia: OR Okr. súdu Bratislava I, Sro 1294/B Internet: Vedúci odd. zásobovania: Mgr. Ján Drobný DOORTRADE, s. r. o. Výroba a predaj dverí Rumunská 11, Košice IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: / Registrácia: OR Okr. súdu Košice I, Sro 817/B Internet: Konateľ: Ing. Martin Babůrek Objednávka č. 86/2012 Spoločnosť BELSTAV objednáva záväzne od spoločnosti DOORTRADE na základe jej katalógu a cenníka tento tovar:

9


Stiahnuť ppt "Kupujúci (odberateľ) (objednávajúci)"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google