Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Lineárna rovnica ax + b = 0.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Lineárna rovnica ax + b = 0."— Prepis prezentácie:

1 Lineárna rovnica ax + b = 0

2 Definícia Def: Lineárnou rovnicou sa nazýva každá rovnica v tvare ax + b = 0, kde a 0, a,b R alebo každá, ktorá sa naň dá upraviť. ak a = 0 tak rovnica neobsahuje neznámu a sú nasledovné možnosti: aj b = 0  čiže dostaneme 0 = 0  rovnica má nekonečne veľa riešení zápis P = R b  0  čiže dostaneme napr. 6 = 0  rovnica nemá riešenie zápis P = 

3 Riešenie rovnice riešiť lineárnu rovnicu znamená upraviť ju na tvar x = zo základného tvaru teda vyplýva, že teda množina koreňov P je jednoprvková a obsahuje odvodenie

4 Príklady 1 Riešte lineárne rovnice:
3(x – 2) – 5(3 – x) = (1 – x) + (3x – 5) 2x – 4(x + 2) = 3(x + 1) – 5(x – 2) (3u – 1)(1 – u) = (u – 1)(3 – u) – 2u(u + 1) 1 – 2(y + 5)(y – 1) = y – 2y(y + 1)

5 Príklady 2

6 koniec

7 Odvodenie koreňa späť


Stiahnuť ppt "Lineárna rovnica ax + b = 0."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google