Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Štylistika syntaktických prostriedkov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Štylistika syntaktických prostriedkov"— Prepis prezentácie:

1 Štylistika syntaktických prostriedkov

2 Expresívnosť v syntaxi
syntaktické konštrukcie – nocionálne a expresívne; rozdiel medzi expresívnosťou výpovede a expresívnosťou konštrukcie; expresívne syntaktické konštrukcie: Apoziopéza prerušená alebo nedokončená výpoveď: V kancelárii vládla pohodová jesenná atmosféra, pretože ani jeden z detektívov netušil, čo sa za riekou Moravou práve deje... „Šaňo...“ začal váhavo Burger. „Ja viem,“ prerušil ho Mayor mávnutím ruky. Prerývaná výpoveď obsahovo a formálne úplná výpoveď, vnútri je trhaná a intonačne prerušovaná: Keby si to bol uvedomil zavčasu... na začiatku... pred rokom, dvoma... Proziopéza vynechanie začiatku výpovede: (...) „Jedna vražda za druhou...“ „To sú tri.“ „... za druhou. Čože?“ zháčil sa šéf (...)

3 Expresívnosť v syntaxi
Elipsa nadbytočné slová (Ja o voze, ty o koze); aktuálne elipsy – opora o kontext, situáciu (Má chuligánsky charakter. Každú chvíľu inak.; Jožko, ako to stojíš? Ruky z vreciek!); kontextová elipsa – konektor (Možné sú dve riešenia. Jedným je... a druhým...); Vytýčený vetný člen menný základ a vytyčujúce zámeno (Pod Kriváňom, tam je krásny svet.) Osamostatnený vetný člen gramaticky patrí do predchádzajúcej vety, výpovedne je samostatný (Starí priatelia hľadeli na seba. Cez slzy.) Pričlenený výraz neočakávané pripojenie (Teraz akoby doň vstúpila iná bytosť, plachá, smutná, neistá). Parentéza výraz voľne vložený do výpovede, vecné alebo citové hodnotenie prerušeného kontextu.

4 Defektné syntaktické konštrukcie
Anakolút – vybočenie z väzby uprostred výpovede: Toho aj keď si neobľúbili, aspoň mal autoritu. Pretekárom, aj keď dráha bola rozmoknutá, zdala sa im vyhovujúca. Kontaminácia – vzájomné prekríženie dvoch väzieb: správne väzby: závisieť od niečoho – záležať na niečom; nechápať to – nerozumieť tomu; uvažovať o niečom – rátať s niečím; Zeugma – násilná elipsa: vychádzať a vchádzať do miestnosti; zavolať a ísť s priateľom; byť vďačný a pyšný na niekoho; Atrakcia – asimilácia tvaru: Videl som tam štyroch pretekároch. prípustné v spontánnych hovorených prejavoch

5 Literatúra FINDRA, J. a kol., Slovenský jazyk a sloh. 2. vyd. Bratislava: SPN, s. 362 – 363. Findra, J. a M. Patáková, Cvičenia zo štylistiky. 2. vyd. Bratislava: SPN, s. 165 – 186. MISTRÍK, J., Štylistika. 3. vyd. Bratislava: SPN, s. 193 – 210. Príklady sú z uvedenej odbornej literatúry, z beletrie (D. Dán: Krv nie je voda. Bratislava: Slovart, 2015) a Ľ. L.


Stiahnuť ppt "Štylistika syntaktických prostriedkov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google