Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

International Master of Science in Rural Development (IMRD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "International Master of Science in Rural Development (IMRD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre."— Prepis prezentácie:

1 International Master of Science in Rural Development (IMRD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2 ČO? PREČO? AKO?

3 ČO je program IMRD? Spoločný medzinárodný inžiniersky študijný program v oblasti „rozvoja vidieka“ Realizovaný akademickým konzorciom 6 zakladajúcich európskych univerzít a univerzít z celého sveta (v súčasnosti 15 členné konzorcium univerzít)

4 PREČO program IMRD? Náš cieľ = tvorba kvalitnej skupiny medzinárodných expertov integrovaného rozvoja vidieka a poľnohospodárskej ekonomiky s medzinárodným pohľadom na socioekonomické a inštitucionálne otázky

5 AKO sa program realizuje?
IMRD konzorcium univerzít plní svoje ciele prostredníctvom spoločného inžinierskeho programu (realizovaného partnerskými inštitúciami a ich odborníkmi v oblasti rozvoja vidieka a ekonomiky poľnohospodárstva) Záujemcom ponúkame možnosti získania grantov na štúdium

6 ERASMUS+ programme vs. partner countries :
Krajiny programu ERASMUS+ 28 členských krajín EÚ Mimo EÚ - Erasmus+ krajiny: Bývalá Juhoslovanká republika – Macedónsko Island      Nórsko     Lichtenštajnsko Turecko Partnerské krajiny ERASMUS+ Všetky ostatné krajiny

7 Možnosti získania grantov na IMRD štúdium:
 Erasmus Mundus (EM) Joint Master Degree (JMD) Scholarships –(partner country mimo EU)  Erasmus+ Master Degree Loans (Krajiny programu)  IMRD Consortium Scholarships(všetci)  UGent Master Grant (mimo EU-vymenované krajiny)  Alternative Scholarships (Všetci)

8 1. EM-JMD Scholarships: (študenti mimo EU
IMRD program sa po hodnotení kvality úspešne dostal medzi programy, ktoré sú zaradené do EACEA -Katalógu JMD programov Tým sa IMRD konzorcium môže uchádzať o granty v rámci programu ERASMUS + IMRD program sa tak môže uchádzať o stanovený počet grantov každý akademický rok pre študentov z „ERASMUS+ partner country“ Oprávnení sú žiadatelia, ktorí majú oficiálnu štátnu príslušnosť v krajine z kategórie „ERASMUS+ partner country“

9 2. Erasmus+ Master Degree Loans:
Uchádzači o štúdium – samoplatcovia – štátni príslušníci z „Erasmus+ Programme Country“ môžu požiadať o pôžičku na štúdium Systém začne fungovať od r. 2015 Viac informácií o možnosti získania pôžičky: Erasmus plus-EU country

10 3. IMRD Consortium Scholarships:
od aplikačnej procedúry v roku 2015 bude IMRD konzorcium ponúkať určitý počet grantov na štúdium úspešným žiadateľom všetkých národností Poskytovateľmi grantov – partnerské univerzity IMRD konzorcia

11 4. UGENT Master grant: Univerzita v Gente (koordinátor IMRD programu) ponúka ročne 10 grantov na MSc. štúdium uchádzačom – samoplatcom z krajín, zverejnených na tzv.  Master Grant Country List (krajiny mimo krajín EÚ, zoznam je k dispozícii na: Z 10 ponúkaných grantov môže IMRD program nominovať 2 úspešných uchádzačov

12 5. Alternative Scholarships:
IMRD konzorcium vyvíja úsilie v hľadaní ďalších grantových možností – keďže ponuka EM grantov je limitovaná Motivujeme uchádzačov k hľadaniu alternatívnych možností (iné grantové schémy, nadácie, sponzori... a pod.) Bližšie informácie:

13 Ako sa to začalo ... SPU sa stala súčasťou novovytvoreného IMRD konzorcia v akademickom roku 2004/ ako satelitný partner (partner, ktorý sa podieľal na realizácii programu, ale neudeľoval spoločný diplom)

14 IMRD zakladajúci partneri (v roku 2004/2005):
Ako sa to začalo ... IMRD zakladajúci partneri (v roku 2004/2005): Ghent University, Belgicko (Koordinátor programu) Agrocampus Ouest - Rennes, Francúzsko Humboldt University – Berlín, Nemecko Wageningen University, Holandsko Cordoba University, Španielsko (v II. fáze programu vystúpila z IMRD konzorcia) University of Pisa, Taliansko (satelitný partner) Slovak University of Agriculture in Nitra, SR (satelitný partner)

15 Tajomstvo úspechu IMRD konzorcia
Výber partnerov na základe úspešnej predchádzajúcej spolupráce Vzájomná dôvera, zodpovedný prístup každého partnera (efektívne fungujúce lokálne IMRD sekretariáty) Zanietenosť a zodpovedná koordinácia IMRD programu Univerzitou v Ghente

16 IMRD – štruktúra programu dnes:
Počas obdobia ( ) – prešiel program značným vývojom a zmenami Súčasnú štruktúru fungovania programu ovplyvnili: 3 procesy hodnotenia kvality IMRD programu pre účely medzinárodnej akreditácie (predchádzalo im vypracovanie samohodnotiacej správy IMRD programu) Vlastné skúsenosti Neustála spätná väzba zo strany reprezentanta IMRD študentov Spolupráca s absolventmi IMRD programu (prostredníctvom IMRD - ALUMNI ASSOCIATION)

17 IMRD konzorcium dnes – EÚ partneri:
Ghent Uni. Humboldt Uni. Agrocampus Oest Uni. Pisa Uni. Wageningen Uni. SPU v Nitre

18 IMRD konzorcium dnes – partneri mimo EÚ:
ESPOL (Ecuador) China Agricultural Uni. (China) Nanjing Agricultural Uni. (China) Uni. of Agricultural Sciences of Bangalore (India) Uni. of Arkansas (USA) Uni. of Pretoria (South Africa) Korea Uni. (South Korea) Seoul National Uni. Od: 2015 Chungbuk National Uni.

19 V čom je program IMRD jedinečný?
Zdôraznenie tohto aspektu je veľmi dôležité nielen v prípravnej fáze projektu, ale najmä pri realizácii spoločného programu: každá partnerská univerzita ponúka v rámci IMRD štúdia svoju najsilnejšiu profesionálnu stránku v kontexte „rozvoja vidieka“:

20 EÚ univerzity Uni. Ghent – Agricultural Economics
Agrocampus Ouest - Production Systems and Sustainable Development Humboldt Uni.-Institutional (Agricultural) Economics SPU, Nitra - Public Administration and Regional Development Pisa Uni.-Change processes in rural areas, Food Wageningen  Uni.-Rural Sociology

21 Univerzity mimo EÚ Pretoria Uni.-Agribusiness Management and Rural Finance Uni. of Agricultural Sciences, India - Environmental Economics Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador  - Sustainable Tropical Agriculture Nanjing Agricultural Uni.-Land Administration and Land Management China Agricultural Uni.-Rural Development Management Uni. of Arkansas - Agribusiness and Management

22 Štruktúra programu – mobilita v rámci univerzít konzorcia:
Univerzita Ghent: spoločný základný modul 1. Semester Uni. Ghent alebo Humboldtova Uni. alebo Uni. z krajiny mimo EÚ: prvý špecializovaný modul 2. Semester Case Study Humboldtova Uni. alebo Uni. Wageningen alebo  Agrocampus Ouest alebo Uni z krajiny mimo EÚ: druhý špecializovaný modul 3. Semester Partnerská univerzita z EÚ, na ktorej študent absolvoval semester alebo prípadovú štúdiu: Diplomová práca 4. Semester SPU v Nitre alebo Uni. Pisa: praktická prípadová štúdia

23 Úloha SPU v Nitre v programe IMRD
Praktické prípadové štúdie (Case Studies) v oblasti rozvoja vidieka, ECTS (trvanie mesiac, Júl) Vedenie diplomových prác študentov IMRD – medzinárodné obhajoby diplomových prác na SPU v Nitre Od ak.r. 2015/2016 ponuka semestrálneho štúdia – advanced module - (zverejnený v katalógu kurzov IMRD). Moduol od 2015 Viac informácií o prípadových štúdiách ( ):

24 Po úspešnom absolvovaní štúdia získava IMRD študent:
Spoločný diplom EÚ IMRD konzorcia (IMRD Joint Degree): 1 diplom s oficiálnymi logami európskych univerzít konzorcia IMRD 1 Diplom podpísaný rektormi európskych univerzít IMRD konzorcia Diplom je udelený na slávnostnej promócii na Univerzite v Ghente, v Belgicku

25 (1) Niekoľko praktických rád ...
Po podaní prihlášky = IMRD konzorcium priamo hodnotí a vyberá najlepších kandidátov podľa stanovených kritérií na zasadnutí riadiaceho výboru programu (každá univerzita je zastúpená lokálnym IMRD koordinátorom) Úspešný manažment programu = IMRD centrálny sekretariát v Ghente + IMRD lokálne sekretariáty na EU univerzitách Podporou transparentného a flexibilného manažovania mobilít študentov je E- Consort = nástroj efektívneho manažovania Erasmus Mundus programov na univerzite v Gente:

26 (2) Niekoľko praktických rád ...
Najlepšia propagácia programu IMRD = odovzdávanie informácií o kvalite štúdia na základe priamych skúseností študentov (absolventov) Propagácia programu – nepretržite realizovaná každým IMRD partnerom (prezentácia programu doma a v zahraničí)

27 Spoločné úspechy konzorcia IMRD:
Learning track („trasa“ štúdia): IMRD ATLANTIS EKAFREE Zameranie: Celosvetové EÚ-USA EÚ-Kórea Druh diplomu: joint degree (spoločný diplom) double degree (dvojitý diplom) Názov diplomu: IMRD + MSc. Agricultural Economics IMRD + MSc. Economics Viac informácií: Grant: Áno Nie

28 Udržateľnosť programu IMRD:
Aktívne fungujúca platforma absolventov IMRD štúdia (získavanie spätnej väzby o uplatnení absolventov, zabezpečenie stálej komunikácie absolventov s univerzitami IMRD): Za účelom podpory uplatniteľnosti absolventov programu na trhu práce – IMRD konzorcium spolupracuje s „Non-academic partners“:

29 Non-academic partners:
Food and Agricultural Organisation, FAO Forum for Agricultural Research in Africa, FARA L' Institut de recherche pour le développement, IRD International Food Policy Research Institute, IFPRI Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR United Nations University, UNU Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD

30 Prínosy programu IMRD:
Zaradenie do Katalógu Spoločných MSc. Programov (možnosť financovania aj v rámci ERASMUS+) Zapojenie SPU v Nitre do ďalších medzinárodných programov (dvojité diplomy s USA a s Kóreou) Spoločné výskumné projekty s partnermi konzorcia IMRD v oblasti „integrovaného rozvoja vidieka“ (príprava spoločného PhD. Programu) Propagácia SPU v Nitre a Slovenska v zahraničí

31 Viac informácií: prof. Anna Bandlerová, PhD. – IMRD Koordinátorka na SPU v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja) doc. Ing. Loreta Schwarczová,PhD. – IMRD Technická Koordinátorka na SPU v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)

32


Stiahnuť ppt "International Master of Science in Rural Development (IMRD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google