Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Ústav výrobných technológií

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Ústav výrobných technológií"— Prepis prezentácie:

1 Ústav výrobných technológií
Prihlásiť sa na „Študentskú vedeckú konferenciu“ znamená trafiť správny cieľ.

2 Ústav výrobných technológií
Aj v tomto  v akademickom roku 2014/2015 sa bude na MTF STU v Trnave organizovať študentská vedecká a odborná činnosť, ktorá vyvrcholí dňa , kedy sa uskutoční 19. fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie.

3 hlavným cieľom je dať priestor pre individuálny rozvoj tvorivých schopností a talentu študentov na vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov v praxi. každý účastník získa „Certifikát o účasti na ŠVK MTF STU„ každá sekcia ŠVK vyhodnotí tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou, víťazné práce zo sekcií budú navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu a rektor univerzity ocení najúspešnejšieho študenta každej fakulty STU .

4 Študentská vedecká konferencia sekcia Výrobné technológie
ČASOVÝ HARMONOGRAM Odovzdanie záväzných prihlášok na ŠVK do Odovzdanie prác ŠVK s anotáciami členovi KŠVOČ na ústave do

5 Študentská vedecká konferencia sekcia Výrobné technológie
Študentská vedecká konferencia v sekcii „Výrobné technológie“ bude na Ústave výrobných technológií prebiehať od 9.00 hod. otvorením rokovania odborných sekcií riaditeľom ÚVTE prof. Ing. Petrom Šugárom, CSc. Rokovania v sekciách budú prebiehať od 9.15 hod do cca hod., po skončení rokovaní sa vyhlásia výsledky a odovzdajú sa riešiteľom certifikáty o účasti vo fakultnom kole ŠVK. Slávnostné ukončenie fakultného kola ŠVK spojené s odovzdávaním diplomov dekana MTF STU a vecných cien riešiteľom víťazných prác na prvých troch miestach v každej odbornej sekcii sa uskutoční o hod. v malej aule na pavilóne Z. Na uvedený deň bude dekanom fakulty vyhlásené dekanské voľno pre účastníkov ŠVK.

6 Výstupy z prác študentov zúčastnených na doterajších
ŠVK – sekcia „Výrobné technológie“

7 Výstupy z prác študentov zúčastnených na doterajších
ŠVK – sekcia „Výrobné technológie“

8 Študentská vedecká konferencia sekcia Výrobné technológie
Záväzné prihlášky na ŠVK je potrebné odovzdať do Ing. Ingrid Kovaříková, PhD. Ing. Beáta Šimeková, PhD. Ústav výrobných technológií Bottova 24, Trnava, miestnosť č. dv. 108 Tlačivo prihlášky na ŠVK 2015, odporúčania na vypracovanie podkladov práce ŠVK ako aj ďalšie dôležité informácie nájdete na uvedenej webovej stránke.


Stiahnuť ppt "Ústav výrobných technológií"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google