Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Test ročník, letný semester

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Test ročník, letný semester"— Prepis prezentácie:

1 Test 02.05.2014 5. ročník, letný semester
1 správna odpoveď podmienkou pre úspešné absolvovanie je min. 14 správnych odpovedí t.j. 70 % úspešnosť

2 Otázka 1 Morbus Pompe patrí medzi: lyzozómové ochorenia lipidózy
peroxizómové ochorenia mukopolysacharidózy

3 Otázka 2 Najčastejšia mutácia CFTR génu na Slovensku je: G542X
delta F508 R553X delta F509

4 Otázka 3 Medzi typické klinické prejavy cystickej fibrózy nepatrí
mekóniový ileus paličkovité prsty insuficiencia exokrinnej funkcie pankreasu amauróza

5 Otázka 4 Ktorý laboratórny nález nie je typický pre ITP (idiopatickú trombocytopenickú purpuru): izolovaná trombocytopénia objem trombocytov > 11 fl pozitivita antitrombocytových protilátok leukopénia ani jedna z odpovedí nie je správna

6 Otázka 5 7-ročné dievčatko je prijaté na oddelenie pre palpovateľnú purpuru s maximom v oblasti dolných končatín. Súčasne udáva 2 dni trvajúce silné bolesti brucha.  Bolesti kĺbov neguje. Krvný obraz a renálne funkcie sú v norme, TK je pod 95. percentil, močový sediment je neaktívny, KVP 130 mg/deň. Chirurgickým vyšetrením ste náhlu brušnú príhodu vylúčili. Navrhnite liečbu: ACE inhibítory krátkodobá kúra prednizonom Rituximab nesteroidové antiflogistiká

7 Otázka 6 Najsenzitívnejší a najšpecifickejší klinický príznak pneumónie u detí je: tachykardia tachypnoe horúčka kašeľ

8 Otázka 7 Ktoré z nasledujúcich ochorení nie je sprevádzané trombocytopéniou: Idiopatická trombocytopenická purpura SLE Henochova-Schönleinova purpura Hemolyticko-uremický syndróm Kasabach-Merrittov syndróm

9 Otázka 8 ATB prvej voľby u 3 ročného doteraz zdravého chlapca s diagnózou pneumónia je: Gentamycin Azitromycin Ampicilin - sulbaktám Vankomycin

10 Otázka 9 Príčinou cystickej fibrózy je mutácia génu:
chloridového kanála CFTR natriového kanála CFTR chloridového kanála delta F508 pre kolagén typu I

11 Otázka 10 osteomyelitíde
U 6 ročného Patrika, ktorého mamka privádza na vyšetrenie pre niekoľko týždňov pretrvávajúce bolesti pravého bedrového kĺbu zjavujúce sa hlavne k večeru a  krívanie, pri fyzikálnom vyšetrení zistíš obmedzený rozsah pohybu v pravom bedrovom kĺbe . Diferenciálne diagnosticky na prvom mieste uvažuješ o osteomyelitíde aseptickej nekróze hlavice stehnovej kosti (M. Legg-Calve-Perthes) juvenilnej idiopatickej artritíde osteoporóze

12 Otázka 11 Pre suplementáciu vitamínom D u detí platí:
začína sa od ukončeného 2. týždňa života denné podávanie vitamín D sa odporúča podávať do 3 roka života všetky možnosti sú správne

13 Otázka 12 Monogénové typy obezity:
tvoria 20% všetkých obezít v detskom veku tvoria 50% všetkých obezít v detskom veku ich fenotyp je ľahko ovplyvniteľný vonkajšími faktormi ani jedna z uvedených možností nie je správna

14 Otázka 13 Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:
hemofília A je podmienená deficitom faktora VIII. hemofíliou A sú postihnutí jedinci mužského pohlavia pri hemofílii A sú cieľovými pre krvácanie najmä malé kĺby za ťažký deficit pri hemofílii A považujeme pokles faktora pod 1%

15 Otázka 14 Medzi najmenej časté nádory u detí patria nádory CNS
leukémie Hodgkinov lymfóm adenokarcinóm hrubého čreva

16 Otázka 15 Ktorá kombinácia príznakov nebýva častá v prodromálnych štádiách onkologických chorôb u detí: únavnosť, bledosť, recidivujúce infekcie krvácania, subfebrility, lymfadenopatia hepatosplenomegália, febrility, stomatitídy poruchy sluchu, výpotky, zmeny nálady

17 Otázka 16 13 ročná Danka (6 rokov intenzívne trénuje akrobatický rokenrol) si sťažuje na bolesť v lumbálnej oblasti potencovanú pohybom (retrtroflexia),v obj. náleze dominuje lumbálna hyperlordóza RTG snímka potvrdila suponovanú dg: anterolisthesis L5 / S1, 3. stupňa posun % Scheurmanova choroba (juvenilná kyfóza) osteomyelitída stavca (L5) m. Legg-Calve-Perthes

18 Otázka 17 Medzi symptómy tzv „červené zástavky“ upozorňujúce na malígne ochorenie chrbtice nepatria: nočné bolesti intenzívne bolesti reagujúce na bežné analgetiká systémové príznaky - teplota, strata hmotnosti neurologická symptomatológia

19 Otázka 18 Najcitlivejšia zobrazovacia metóda pre diagnózu osteomyelitídy u detí je: scintigrafia kostí RTG vyšetrenie MRI kosti CT kosti

20 Otázka 19 ATB prvej voľby u 3 ročného doteraz zdravého chlapca s diagnózou susp. osteomyelitída je: Gentamycin Azitromycin Ampicilin - sulbaktám Klindamycin

21 Otázka 20 Medzi príčiny sekundárnej hyperparatyreózy nepatrí
chronická obličková choroba intoxikácia vitamínom D rachitída nedostatok vitamínu D v potrave

22 KONIEC

23 Správne odpovede Otázka Odpoveď 1. A 2. B 3. D 4. 5. 6. 7. C 8. 9. 10.
11. D 12. 13. C 14. 15. 16. A 17. B 18. 19. 20.


Stiahnuť ppt "Test ročník, letný semester"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google