Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava"— Prepis prezentácie:

1 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku Diskusia FES Bratislava

2 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
O štúdii Poskytuje konceptuálny rámec pre uvažovanie o možných scenároch, akým smerom sa môže u nás automobilový priemysel a postavenie pracujúcich uberať Nejedná sa ale o kvantitatívnu predikciu, ale o koncepčne zarámovanú úvahu o aktéroch a dôsledkoch ich konania Cieľom je začať realistickú diskusiu o postavení pracujúcich v autopriemysle u nás v kontexte digitalizácie a automatizácie Do akej miery môžeme vývoj ovplyvniť? Cieľom je realisticky zadefinovať postavenie u nás. Teda vnímať okrem nespornej výhody: zamestnanosti – aj nevýhody súčasného stavu. Pre tento účel preto používam koncepčný rámec globálnych produkčných sietí, ktorý toto odvetvie popisuje komplexne a bez zahmlievania skutočnosti. Cielom je tiez uvazovat nad tym, do akej miery mozeme vývoj ovplyvnit?

3 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
Prezentácia Predstavenie konceptuálneho rámca Zhrnutie postavenia slovenských pracujúcich v autopriemysle Výzvy automobilového priemyslu Scenáre vývoja a výzvy pre verejné politiky

4 1. Koncept Globálnych produkčních sietí
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava 1. Koncept Globálnych produkčních sietí Popisuje fungovanie globálných výrobných sietí firiem v interakcii s miestnymi aktérmi (vlády, odbory, NNO) a tiež medzinárodnými inštitúciami Vzťahy medzi týmito aktérmi nie sú rovnocenné, a to jednak preto, že každý z nich kontroluje iné množstvo kľúčových zdrojov (kapitál, know-how, vedomosti, zručnosti, prírodné zdroje alebo veľkosť trhov) a potom preto, že každý z faktorov je inak mobilný (napr. kapitál je oveľa mobilnejší než ľudia) a ich aktivity a zdroje sú v priestore nerovnomerne rozmiestnené Aktéri a zdroje ich moci: zaradit ako slide???

5 Automobilový priemysel
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Automobilový priemysel Príklad globalizovaného odvetvia, s fragmentovanou štruktúrou jednotlivých produkčných úloh rozmiestnených v priestore Hierarchizované odvetvie s dominantným postavením finálnych výrobcov a dodávateľov prvého rádu (TIER 1), ktorí určujú podmienky ďalším dodávateľom, zároveň hustá sieť dodávateľov Lokalizované jednotky podľa úlohy vo výrobnom reťazci (výroba oddelená od VaV, dizajnu, reklamy, predaja...)

6 Produkčné úlohy a pridaná hodnota
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Produkčné úlohy a pridaná hodnota Pridaná hodnota a lokalizácia Koncept upgradingu

7 2. Slovenský autopriemysel
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava 2. Slovenský autopriemysel GPN: Integrovaná periféria blízkosť kľúčových trhov členstvo v EU dostupná infraštruktúra nízka cena práce lokalizácia prevažne výrobných aktivit s nízkou pridanou hodnotou dominancia zahraničného kapitálu VaV málo zakorenený

8 Dôležitosť pre SK ekonomiku
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Dôležitosť pre SK ekonomiku Automotive prispieva až 12 % k tvorbe HDP, podieľa sa až 26 % na celkovom vývoze a zamestnáva okolo 260 tisíc ľudí, čo je asi 10 % na celkovej zamestnanosti Zahraničné firmy sa podieľajú až 93 % na tvorbe pridanej hodnoty v sektore Pridaná hodnota práce zamestnanca je len 11% celkovej vytvorenej hodnoty => vysoký podiel kapitálu na tvorbe pridanej hodnoty Nedostatok pracovných síl, odhad na najbližšie 3 roky je okolo 14 tisíc chýbajúcich zamestnancov (ZAP SR) Len 4 % firiem uvažujú o vytváraní výskumných centier na Slovensku

9 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
Vývoj zamestnanosti 14% s VŠ vzdelaním, vo výskume a vývoji pracuje len 795 ľudí Podiel vysokokvalifikovanej práce na tvorbe pridanej hodnoty sú len 2 % Pokles dopytu po stredne vzdelaných o 5% a nárast po VŠ vzdelaných o 5%, nárast tiež nízkokvalifikovaných o 1% (OECD 2018)

10 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava

11 3. Trendy a výzvy v automobilovom priemysle
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava 3. Trendy a výzvy v automobilovom priemysle Zdroj: Budoucnost něměckého automobilového průmyslu, FES Praha 2018

12 Zavádzanie nových technológií v integrovaných perifériách
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Zavádzanie nových technológií v integrovaných perifériách Podľa Doerrenbachera et al (2017): Nízka cena práce, ktorá pôsobí proti intenzívnemu zavádzaniu technológií redukujúcich počty zamestnancov, Nedostatočná autonómia pobočiek, Nedostatočná skúsenosť manažmentu so zavádzaním nových procesov do výroby Zavádzanie pomalšie Naopak, v prospech zavádzania nových technológií hovorí Vysoký podiel exportu produkcie, ktorý núti firmy udržiavať konkurencie schopnosť so zahraničnými firmami (Pulla 2018). Nedostatok pracovných síl na trhu Potreba synchronizácie technológií celej korporácie a celého výrobného reťazca.

13 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
Dopady na pracujúcich PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Zvýšená kontrola výrobného procesu a teda aj ľudskej práce Zvyšovanie efektivity výroby (maximálne zužitkovanie pracovného času zamestnanca, rýchla a efektívna práca) Zvyšovanie tempa práce Komplementarita ľudskej práce a strojov (spolupráca robotov a ľudí) Úbytok fyzicky namáhavých a repetitívnych pozícií, úbytok zdraviu škodlivých pozícií Zvýšenú polarizáciu pracovných miest na sofistikované a primitívne pozície Potreba ovládať riešenie komplexných a nerutinných úloh – účasť na celoživotnom vzdelávaní

14 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
Next we look on the current state of development in digitalization in 4 countries compared to EU average. We see that Germany is a leader, in some indicators, especially B2B services, CZ and SK are at the same levels, which suggests dense interaction between Czech/Slovak and German companies. On the other hand, customer relationship management system is very sparingly used in CZ/SK/PL, which has to do with dominant production activities in Central Europe while customers relationships are administrated and researched in HQ. Note: ERP stands for Enterprise resource planning systems (all logistics among suppliers would fall under this technology)

15 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
5. Scenáre vývoja PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Prejavy Dopady na manuálne prac.pozície Dopady na vysokokvalifikované pozície Rola štátu Rola odborov Úspešné začlenenie sa do aktivít s vyššou pridanou hodnotou (funkčný upgrading) Lokalizácia R&D, dizajnu, koordinačních aktivit MNC Zníženie počtu, potreba rekvalifikácií, zvyšovanie miezd Zvýšenie dopytu Reforma vzdelávacieho systému, LLL, podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou Podpora vzdelávania, ochrana prac. podmienok v digit. a automatiz. prostredí, schopnosť organizovať aj vysokokvalif. zam. Udržanie hlavne aktivít vo výrobe (procesný a produktový upgrading) Automatizácia a digitalizácia procesov, sofistikovaná výroba Zníženie počtu, polarizácia pracovných pozícií, relatívne znižovanie miezd Reforma vzdelávacieho systému, LLL Zníženie produkčních kapacít, odchod autopriemyslu Relokácia výroby aj ostatních činností, zníženie produkčních kapacít Strata pracovných miest Status quo Medzisektorový upgrading (špecializácia na iné odvetvie) Rozvoj iných odvetví (ideálne s vyššou pridanou hodnotou) Zníčenie dopytu Tvorba stratégií pre diverzifikáciu ekonomiky (related variety, RIS) Podpora politík podpory inovácií a vzdelávania Scenáre vychádzajú zo závislej pozície v ktorej SK autopriemysel je. B2C a B2B model predaja aut + poskytovetele mobility jako nove modely. Každý scenár predpokladá zvýšenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch, a predpokladá zníženie dopytu po nízkokvalifikovanej pracovnej sile – aktuálne nepozorujeme.

16 Výzvy pre verejné politiky
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Výzvy pre verejné politiky Rola štátu: sprostredkovateľ, regulátor, producent a nákupca SK: Zatiaľ hlavne sprostredkovateľ (investičné stimuly, daňové úľavy, ale nízka podpora R&D, slabý vzdelávací systém) a trochu regulátor (trh práce, sociálny dialóg, mzdy) Reforma školstva, podpora výskumu a vývoja Podpora spolupráce subjektov, podpora aplikovaného výskumu Podpora celoživotného vzdelávania Podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou Podpora sociálneho dialógu

17 Výzvy pre sociálny dialóg
PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava Výzvy pre sociálny dialóg Klásť dôraz na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu celoživotného vzdelávania: Odbory by mali presadzovať na národnej úrovni také verejné politiky, ktoré budú viesť k zvyšovaniu kvalifikácie a zároveň mzdovej úrovne zamestnancov Poznať nadchádzajúce zmeny v autopriemysle: Pre efektívnu ochranu pracovných podmienok bude pre odbory dôležitá znalosť a pochopenie nových procesov a ich dopad na pracovné podmienky Organizovať zamestnancov: zamerať sa aj na vysokokvalifikovaných zamestnancov, zamestnancov v neštandardných úväzkoch a cudzincov Potreba spolupráce aktérov navzájom, sledovať, čo sa deje a poznať kontext v akom sa to deje.

18 PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava
ĎAKUJEM ZA POZORNOST!


Stiahnuť ppt "PRECARIR meeting, September 17-18, 2015, Bratislava"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google