Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Miestna akčná skupina Stredný Liptov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Miestna akčná skupina Stredný Liptov"— Prepis prezentácie:

1 Miestna akčná skupina Stredný Liptov

2 Srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o získanie štatútu MAS

3 Metóda L E A D E R 7 znakov 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja
2. Prístup zdola nahor 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny MAS 4. Uľahčovanie inovácie 5. Integrované a viacsektorové akcie 6. Vytváranie sietí 7. Spolupráca

4 Systém riadenia C L L D „Community Led Local Development“
CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ Miestny rozvoj vedený komunitou

5 HISTÓRIA Založenie OZ Stredný Liptov – 2014
Prípravná podpora , 00 € - zrealizované Žiadosť o získanie štatútu MAS - Prvá výzva , 00 € - zrušená - Druhá výzva – , 00 € - zrušená - Tretia výzva – 2017 základná alokácia – , 40 € - do 2020 dodatočná alokácia , 06 € – do 2023

6 Základná alokácia - 2018 až 2020 dotácia 877 183, 40 €
Prevádzka kancelárie MAS , 23 € Animácie a oživenie MAS – , 00 € Opatrenia stratégie PRV – ,21 € Opatrenia stratégie IROP , 96 €

7 Program rozvoja vidieka 438 620,21 €
Podpora mladých poľnohospodárov Investície do infraštruktúry (komunikácie, chodníky, zastávky, verejné priestranstvá...) Investície do vidieckych služieb (ihriská, kultúrne domy, domy smútku, OZE...) Investície do turistickej infraštruktúry (múzeá...)

8 Integrovaný regionálny operačný program 292 365, 96 €
Podpora mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb - Obstaranie hmotného majetku - Stavebnotechnické úpravy budov - Podpora marketingových aktivít - Podpora produkčno – spotrebiteľských reťazcov

9 Dodatočná alokácia - 789 465, 06 € od 2021 do 2023
Ak splníme: Míľnik A - vyhlásenie výziev MAS s alokáciou 65 % do 24 mesiacov od zmluvy o NFP na chod MAS Míľnik B - Vyhlásenie prvej výzvy do 2 mesiacov od zmluvy o NFP na chod MAS - do 9 mesiacov od zmluvy o NFP na chod MAS vyhlásenie výziev MAS s alokáciou aspoň 20 % - do 15 mesiacov od zmluvy o NFP chod MAS vyhlásenie výziev MAS s alokáciou aspoň 40 % - do kontrahovať 95 % z alokácie na všetky výzvy MAS, ktoré vyhlásila do 15 mesiacov od zmluvy o NFP na chod MAS

10 Postup implementácie (realizácie) stratégie Tvoríme rozvoj Stredného Liptova
Vyhlásenie výziev – kancelária MAS Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – ITMS Formálna kontrola žiadosti Hodnotenie žiadosti – dvaja hodnotitelia Výber úspešných projektov – výberová komisia Kontrola úspešných projektov na riadiacom orgáne - PPA Podpis zmluvy o NFP Realizácia projektu Monitorovanie projektu

11 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Nemôže vypracovať kancelária MAS – len poradný orgán Žiadosť vypracuje žiadateľ prostredníctvom - Agentúry - Šikovného obyvateľa vašej obce - Doporučeného odborníka Všetci musia spolupracovať s kanceláriou MAS

12 Kontaktné adresy Sídlo MAS Stredný Liptov
Partizánska Ľupča č. 417 (obecný úrad) predseda Ľubomír FRIČ Sídlo kancelárie MAS Stredný Liptov Ulica Seč 635/2 03484 Liptovské Sliače (obecný úrad) manažér Ing. Miroslav Hanula

13 Kancelária MAS Stredný Liptov
Od v Liptovských Sliačoch v budove obecného úradu Aktivity v kancelárii aj priamo v regióne Traja zamestnanci: - Manažér – Ing. Miroslav Hanula (100 % úväzok) - Ekonomický asistent, účtovník – Bc. Katarína Bezecná (50 % úväzok) - Administratívny pracovník – Mgr. Eva Mrvová

14 Kontakty www.strednyliptov.sk E – mail: - kancelaria@strednyliptov.sk
- - Číslo telefónu: - predseda - manažér

15 Držme si palce !!!


Stiahnuť ppt "Miestna akčná skupina Stredný Liptov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google