Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

POUŽITIE POČÍTAČOV V REGIONÁLNEJ GEOGRAFII (2)

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "POUŽITIE POČÍTAČOV V REGIONÁLNEJ GEOGRAFII (2)"— Prepis prezentácie:

1 POUŽITIE POČÍTAČOV V REGIONÁLNEJ GEOGRAFII (2)
Akademický rok 2018/19 – letný semester Učebňa B Streda 14: :30 Kontakt: Roman Najdený – Konzultácie: B1 – 306, Streda 12:30 – 14:00, alebo individuálne po dohode om

2 Podmienky hodnotenia predmetu
Povinná účasť na cvičeniach - max. 2 absencie Podmienkou pripustenia ku skúške je odovzdanie všetkých zadaní Skúška pozostáva z vytvorenia, upravenia, exportovania mapy(máp) v programe ArcGIS, pričom celkovo treba dosiahnuť minimálne 60% hodnotenia Hodnotenie: A – 100,0 – 90,0 % B – 89,9 – 80,0 % C – 79,9 – 70,0 % D – 69,9 – 65,0 % E – 64,9 – 60,0 % FX – menej ako 60 %

3 Podmienky hodnotenia predmetu
Zadania – odovzdávať do najbližšej hodiny (viď. Harmonogram) Kopírovanie / neodovzdanie zadania = nesplnenie podmienok (možnosť opravy do ďalšej hodiny) Najlepšie* vypracované zadanie (4x 1ks) = +5% (max. +20%) ku konečnému hodnoteniu Najhoršie* vypracované zadanie (4x 1ks) = -5% (max. -20%) ku konečnému hodnoteniu Platí, že to čo vyučujem a je/bolo v zadaniach bude v záverečnom teste USB (odporúčané) – práca na hodine vám môže uľahčiť prácu doma Test – na konci semestra, praktické preverenie nadobudnutých poznatkov, povolený zošit na skúške Zadanie 1 až 4 bude oznámené týždeň vopred na hodine a zasielate ho do ďalšej hodiny na vo formáte .JPG v adekvátnej kvalite!!! * V prípade že najlepšie/najhoršie zadanie nedosiahne aspoň 90%/40% hodnotenia nebude/bude vybrané

4 Približný harmonogram
Podmienky absolvovania predmetu, Úvod do GIS, Zaobstaranie ArcGIS-u, Zoznámenie sa s ArcGIS (menu, lišty, ArcCatalog, Data View, Layout View) interface, Zoznámenie sa s ArcGIS (menu, lišty, ArcCatalog, Data View, Layout View, Vrstvy) interface, Ako, kde získať vrstvy (shapefile, online mapy, WMS) a importovať ich do ArcGIS-u, Zadanie 1 Práca s vrstvami (výber, export), atribútová tab. – prepojenie, úprava dát, tvorba mapy, Zadanie 2, Odovzdať 1. Tvorba mapy (kartogram, kartodriagram...) a finalizácia v layout view, export mapy, Zadanie 3, Odovzdať 2. ArcToolbox - Nástroje na úpravu vrstiev (Union, Buffer, Clip, Dissolve...), Zadanie 4, Odovzdať 3. Tvorba vlastnej vrstvy (polygón, bod, línia), opakovanie a do-vysvetlenie prebratého učiva, Odovzdať 4. V závislosti od situácie – dodatočné funkcie alebo opakovanie, konzultácie na hodine a vyhodnotenie Predtermín = 1. riadny termín skúšky Sviatok Exkurzia SR = Voľno? ALE možný aj 1. opravný termín – info na hodine ) Harmonogram sa môže zmeniť, prípadné zmeny oznámim na hodine a/alebo om!

5 Odporúčaná „literatúra“
Offline Zapnete ArcMap, na vrchnej lište kliknete „help“, potom „ArcGIS Desktop help“ a študujete (skratka F1) Online ArcGIS stránka - Youtube.com - každé video vás naučí niečo, odporúčam napríklad nasledovné (hlavne č.1): 1, Úvod, menu, vrstvy a iné - 2, Atribútová tabuľka, Layout a iné - 3, Výber podľa atribútov, export vrstvy a iné - 4, Výber na základe polohy a iné - Viete si tu zvoliť ľubovoľné titulky – zapnúť titulky, nastavenia-titulky-automaticky preložiť do ... Google.com - väčšinou vás odkáže na vyššie uvedené

6 Užitočné internetové stránky
Vrstvy Google – „čo hľadám“ shp ... WMS Podkladové mapy Priamo v ArcGIS-e, online ArcGIS, alebo cez WMS


Stiahnuť ppt "POUŽITIE POČÍTAČOV V REGIONÁLNEJ GEOGRAFII (2)"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google