Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Rast, vývin rastlín a Hydropónia

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Rast, vývin rastlín a Hydropónia"— Prepis prezentácie:

1 Rast, vývin rastlín a Hydropónia
Michal Solárik 3.E G.J.G.Tajovského

2 Rast a vývin Klíčenie semena tisu
Vývin - proces v ktorom sa z jednej bunky vytvára celé telo rastliny. Vývin je charakterizovaný dvoma základnými procesmi: Rast je ireverzibilné zväčšovanie objemu. Diferenciácia je proces v ktorom sa bunky špecializujú na svoje budúce funkcie. Klíčenie semena tisu

3 Individuálny ontogenický vývin
Životný cyklus predstavuje život rastliny od zrodu (oplodnenie vajcovej bunky spermatickou bunkou) po zánik jed V ontogenéze sa striedajú tri základné fázy: Vegetatívna: zakladanie vegetatívnych orgánov (koreň, stonka, listy) Reprodukčná (rozmnožovacia) - zabezpečuje reprodukciu celej rastliny Dormantná (odpočinková) obr.2. Ontogenický vývin

4 DORMANCIA obdobie vegetačného pokoja rastliny
fylogenetické prispôsobenie sa rastlín, nepriaznivým podmienkam. Vegetačný pokoj je v rastline geneticky zafixovaný. obdobie vegetačného pokoja rastliny umožňuje rastline prežiť podmienky nepriaznivé pre reprodukciu.

5 DORMANCIA Jedná sa o fyziologicky podmienené obdobie kľudu, kedy semená zostávajú neklíčivé. Vlastnosť typická pre buriny V ontogenéze sa striedajú tri základné časti : 1. Vegetatívna 2. Reprodukčná 3. DORMANTNÁ – v ktorej rastliny prekonávajú nepriaznivé podmienky prostredia.

6 Vynútená dormancia Môže byť prerušená zmenou svetelného, teplotného režimu. nedobrovoľné predĺženie dormancie. vzniká dôsledkom  nepriaznivých vplyvov prostredia na semeno. Rastliny môžu cyklicky prechádzať zo stavu medzi klíčivosťou  a neklíčivosťou.

7 Hlboká dormancia geneticky zafixovaná dormancia púčikov.
sprevádzaná spomalením metabolických procesov. je súčasťou  dozrievania niektorých druhov, prevažne takých, ktoré nie sú schopné prezimovania.

8 Fázy rastu A)Meristematická (embryonálna) fáza:
prebieha tu delivý rast. B) Predlžovacia (prolognačná) fáza dochádza k rýchlemu zväčšeniu objemu buniek vodou a živinami. C) Diferenciačná (rozlišovacia) fáza nastávajú kvalitatívne zmeny v dôsledku špecializácie buniek, ktorej výsledkom sú bunky rôzneho tvaru a funkcie. Obr. 3. rast pletiva: delenie a predlžovanie buniek

9 Klíčivosť semien Klíčenie je rast zárodku po určitom čase pokoja
Je schopnosť semena vyklíčiť. Závisí od genetických faktorov rastliny ale aj od vonkajších podmienok prostredia. Je podmienená: obalmi semena, prítomnosťou vody, vyvinutosťou embrya, inhibítormi... Obr.4. Slnečnica 3 dni po klíčení

10 Vnútorné a vonkajšie činitele
Látky ktoré podporujú rast: Stimulátory príkladom takýchto látok sú fytohormóny. Sú schopné urýchľovať, spomaľovať alebo inak modifikovať metabolické procesy, ktorých výsledkom sú zmeny v raste a vývine. príklady stimulátorov: Auxín Cytokiníny Giberelíny Obr.č.5 Porovnanie rastu normálnej rastliny (vľavo) a mutanta s poruchou fungovania auxínov.

11 látky, ktoré zabraňujú ďalšiemu rastu – inhibítory
Kyselina abcisová - zabraňuje tvorbe DNA, deleniu buniek, rastu púčikov Etylén Herbicídy - chemické prostriedky ničenia rastlín. Selektívne ničia len niektoré rastliny. Zeazín - je látka, ktorá zabraňuje rastu čohokoľvek okrem kukurice.  Medzi vonkajšie činitele patria najmä teplo, svetlo, voda a iné.

12 Teplo potrebné pre rast
Rastliny rastú pri rozličnej teplote rozdielne rýchlo. Teplotné – kardinálne body sú rozličné pre každú rastlinu. Podľa nárokov na teplo sa rastliny rozlišujú na : chladumilné teplomilné Teplota vplýva aj na dĺžku života rastlín: efeméry jednoročné rastliny dvojročné rastliny trvalky Príklad trvalky: Poniklec jarný

13 Svetlo: Vplyv svetla na rast spôsobuje fotobiologické javy : etiolizáciu a fotoperiodizmus. Etiolizácia je rast rastlín za nedostatku svetla. Prevláda tu predlžovací rast, listy sú drobné a neobsahujú chlorofyl. Rastlina rastie do výšky, čím zvyšuje možnosť rastliny dostať sa na svetlo. Fotoperiodizmus je reakcia rastliny na striedanie dňa a noci, čo vplýva na klíčenie, kvitnutie a opadávanie listov a iné reakcie.

14 Hydroponické pestovanie rastlín
Hydropónia je pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku. Najvhodnejším substrátom je v tomto prípade keramzit - expandovaný íl. Veľká väčšina rastlín, ktorá sa pestuje hydroponicky, môže rásť v hydropónii aj v pôde.. Medzi výhody patrí rýchlejší rast rastlín, menšia náchylnosť k chorobám. Táto metóda pestovania je vhodná pre alergikov. Obr.: Prierez hydroponickým stolčekom 1 – podstavec, 2 – drevený obal, 3 – vodovzdorná vložka, 4 – vodoznak, 5 – živný roztok, 6 – substrát

15 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Rast, vývin rastlín a Hydropónia"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google