Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Digitálna učebnica občianskej náuky

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Digitálna učebnica občianskej náuky"— Prepis prezentácie:

1 Digitálna učebnica občianskej náuky
Filozofia - Filozofia 19. storočia Antropologický prúd - Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

2 Antropologický prúd - ciele
Žiak vie: na základe analýzy výroku Kierkegaarda vysvetliť pojem existencia, vysvetliť kategóriu paradoxu, na konkrétnych historických alebo literárnych postavách objasniť tri štádiá sebarealizácie človeka, definovať pojem iracionalizmus, definovať pojem voluntarizmus, na základe analýzy textu vysvetliť chápanie vôle k životu u Schopenhauera,

3 Antropologický prúd - ciele
Žiak vie: vysvetliť chápanie vôle k moci u Nietzscheho, porovnať chápanie vôle u Schopenhauera a u Nietzscheho, na základe analýzy textu vysvetliť „Niezscheho“ nadčloveka, kriticky posúdiť, aký vplyv mala filozofia Nietzscheho na ďalší historický vývoj, zaujať postoj ku nihilzmu.

4 Antropologický prúd - príbeh človeka
Jozef sa začítal do jednej z najznámejších drám od Williama Shakespeara – Hamlet. Aký pohľad na život a človeka mal Shakespeare? Byť, a či nebyť! kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac, či trpne znášať strely a šípy zlostnej Šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať? Umrieť, spať – nič viac, a namýšľať si, že tým spánkom sa končí srdca bôľ a stovky hrôz, čo sú nám súdené, tak umrieť, spať – či v tom je méta našich túžení?

5 Antropologický prúd - príbeh človeka
Spať – azda snívať – to nás zaráža, čo prisniť sa nám môže v spánku smrti, keď unikli sme svetským krútňavám. A človek zaváha – tie obavy nám predlžujú strasti života. Veď kto by znášal bič a posmech čias, bezprávie tyranov a spustnosť pyšných, žihadlá ohrdnutej lásky, krivdu, svojvôľu úradov a ústrky, čo schopný od neschopných utŕži, keď poľahky je možné pokoj nájsť jediným bodnutím, kto by sa vláčil v pote tváre s bremenom života?

6 Antropologický prúd - učebnica
1) Søren Kierkegaard centrum pozornosti – človek, jeho existencia - „medzistav“, „medzibytie“ – „inter-esse“ medzi myslením a bytím. Existencia - spôsob bytia človeka, v ktorom myslenie, cítenie, chcenie, konanie tvoria jednotu. Existenciu prežívame v hraničných situáciách (neistota, obava, choroba, strach, vina, smrť) Základnou kategóriou - kategória paradoxu - vymyká sa akémukoľvek myšlienkovému sprostredkovaniu, stavia nás pred voľbu, rozhodnutie buď - alebo. Zodpovednosť nesieme sami.

7 Antropologický prúd - učebnica
Človek sa usiluje o vlastnú sebarealizáciu. Toto prebieha v určitých štádiách. Podľa to ako sa človek správa k sebe, blízkym a Bohu rozlišuje: 1) estetický postoj - užívanie si života. Slobodu si cení viac ako zodpovednosť. 2) etický postoj - konanie dobra, zodpovednosť cení viac ako slobodu.   3) náboženský postoj - tvárou v tvár Bohu. Cez hraničné situácie, strach a chvenie až po skok viery.

8 Antropologický prúd - učebnica
2) Arthur Schopenhauer vôľa svetová k životu negatívny postoj potlačiť samovražda - neúčinná, lebo popiera len individuálnu vôľu estetická cesta - umenie, najmä hudba etická cesta - nirvána

9 Antropologický prúd - učebnica
3) Friedrich Nietzsche vôľa individuálna k moci pozitívne chápanie podporovať nihilizmus – odmietanie hodnôt nadčlovek - stelesnenie aktívnej vôle k moci

10 Antropologický prúd - pracovný list
Stiahnite si pracovný list!

11 Antropologický prúd - úlohy
1) Aký je podľa Kierkegaarda vzťah medzi existenciou a myslením? „Musím existovať, aby som mohol myslieť. Musím mať možnosť myslieť, aby som existoval.“ 2) Aký zmysel má podľa Kierkegaarda viera? „Bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i hory.“

12 Antropologický prúd - úlohy
Ku viere sa môžeme dostať cez rôzne štádiá. Alebo aj nemusíme. Voľba je na nás. Buď-alebo Prvý postoj: estetický Aké postavy z histórie, súčasnosti, alebo z literatúry poznáte?

13 Antropologický prúd - úlohy
Druhý postoj: etický Aké postavy z histórie, súčasnosti, alebo z literatúry poznáte?

14 Antropologický prúd - úlohy
Tretí postoj: náboženský Aké postavy z histórie, súčasnosti, alebo z literatúry poznáte?

15 Antropologický prúd - úlohy
3) Ako vníma Schopenhauer vôľu? „Keby sa vôľa k životu, prejavovala len ako pud sebazáchovy, tak by to bolo len pritakávanie individuálnemu javu na krátku dobu jeho prirodzeného trvania. Námahy a starosti takéhoto života by neboli veľké, bytie by teda bolo ľahšie a veselšie Keďže však vôľa chce život vôbec a pre všetok čas, prejavuje sa zároveň ako pohlavný pud, zacielený na nekonečný rad generácii.“

16 Antropologický prúd - úlohy
4) Ako sa pozerá Schopenhauer na život? „Život sa podáva ako údel, penzum k odpracovaniu. Každý sa teda snaží ísť tak, ako to ide: odpracuváva si život, ako robotu, ktorú si zavinil. Kto však kontrahoval tento záväzok? Jeho sploditeľ v pôžitku rozkoše. Teda preto, že jeden si zažil slasť, musí druhý žiť, trpieť a zomrieť.“ 5) Prečo má podľa vášho názoru Schopenhauer takýto názor na ženy? „Mladosť bez krásy má vždy ešte pôvab, krása bez mladosti žiadny.“

17 Antropologický prúd - úlohy
6) Ako poprieme vôľu? „Že se tolik děsíme nicoty, není nic víc než jiný výraz toho, že tolik chceme život a že nejsme nic než tato vůle a neznáme nic než právě ji. Obrátíme-li však pohled od vlastní bídy zajatosti na ty, kteří přemohli svět, v nichž vůle dospěla k plnému sebepoznání, našla se ve všem a pak se sama svobodně popřela, a kteří pak už jen čekají, až uvidí mizet její poslední stopu s tělem,které oživuje;...

18 Antropologický prúd - úlohy
...pak se nám – místo neúnavného puzení a usilování, místo neustálého přechodu od přání k obavě a od radosti k utrpení, místo nikdy neuspokojené a nikdy neutuchající naděje, z níž se stává životní sen chtějícího člověka – ukáže onen mír, který je vyšší než všechen rozum, ono celkové utišení mysli, onen hluboký klid, neotřesitelná důvěra a radostnost, jejichž pouhý odlesk v tváři, jak ho podali Raffael a Correggio, je úplným a jistým evangeliem: zůstalo jen poznání, vůle zmizela. 7) Akými náboženskými spôsobmi môžeme poprieť vôľu k životu?

19 Antropologický prúd - úlohy
8) Analyzujte nasledovný najznámejší Nietzscheho výrok: „Boh je mŕtvy. Boh zostava mŕtvy! A my sme ho zabili! My všetci sme jeho vrahmi! Ako sa utešíme?“ 9) Ako chápe Nietzsche človeka? „Človek je povraz, natiahnutý medzi zvieraťom a nadčlovekom.“

20 Antropologický prúd - úlohy
10) Ako sa stavia Nietzsche ku demokracii? Aké východiská hľadá z daného stavu? „My, čo považujeme demokratické hnutie nielen formu politickej organizácie, ale aj za úpadkovú, totiž znižujúcu formu človeka, za jeho spriemernenie a znehodnotenie - kam máme siahnuť so svojimi nádejami? Za novými filozofmi, inej voľby niet; za duchmi, ktorí sú dosť silní a pôvodní, aby dali podnety k opačnému hodnoteniu a aby prehodnotili a prevrátili „večné hodnoty“.“

21 Antropologický prúd - úlohy
11) Ako sa pozerá Nietzsche vôľu? O vôli k čomu hovorí? „Učiť človeka o budúcnosti človeka, ktorá bude prejavom jeho vôle, bude závislá od ľudskej vôle a bude pripravovať veľké činy a súhrnné pokusy s disciplínou a výchovou, aby sa urobil koniec tomu strašnému panstvu nezmyslu a náhody, ktoré sa doteraz nazývalo „dejinami" - nezmysel „väčšiny" je iba jeho poslednou formou.“ Nietzsche a Schopenhauer sú racionalisti, alebo iracionalistI? Prečo?

22 Antropologický prúd - úlohy
Pozrite si ukážku z filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava . Diskutujte o nej. Kto v Biblii sa vám spája s podobným konaním?

23 Antropologický prúd - úlohy
Vypočujte si Wagnera. Otázky prídu potom.

24 Antropologický prúd - literatúra
Použitá a odporúčaná literatúra: Martinkova, Vavrová, Eva: Náuka o spoločnosti. Nová maturita, 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2005. Zmaturuj z náuky o spoločnosti. Novotný, Zdeněk: Jak (se) učit filosofii. Furstová, M. – Trinks, J.: Filozofia. Kol.: Kniha filozofie.


Stiahnuť ppt "Digitálna učebnica občianskej náuky"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google