Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Základy Ethernetu Dávid Miľo 3.A.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Základy Ethernetu Dávid Miľo 3.A."— Prepis prezentácie:

1 Základy Ethernetu Dávid Miľo 3.A

2 Vznik Ethernetu Vyvinutý v polovici 70-tych rokov firmou Xerox a neskôr bola štandardizovaná firmami Xerox, Intel a DEC

3 Ethernet Ethernet je najčastejšie inštalovanou technológiou u lokálnych počítačových sietí Je to počítačová sieť založená na štandarde IEEE 802.3 Sieťový štandard, ktorý umožňuje rýchly prenos dát po lokálnej sieti

4 Legacy Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Legacy Ethernet umožňuje rýchly prenos (10 Mbit/s) dát po lokálnej sieti (LAN). Fast Ethernet - novšia verzia Ethernetu, s 100Base-T podporuje rýchlosť prenosu dát okolo 100 Mbit/s Najnovšia verzia, Gigabit Ethernet, podporuje prenosové rýchlosti cca 1 Gbit/s (1.000 megabitov).

5 Legacy Ethernet káble 10 base-2 10 base-T 10 base-5

6 Gigabit Ethernet káble
1000 base-SX 1000 base-T 1000 base-LX

7 CSMA/CD Prístupová metóda, ktorá slúži na detekciu a riešenie kolízií prenosového média v ethernetových sieťach. Definuje ako: Pristupovať k spoločnému médiu Ako zabraňovať vzniku kolíznych situácii Ako riešiť kolízne situácie

8 CSMA/CD Vyvinula sa z protokolu ALOHA
Pracuje na úrovni Data link layer (2 OSI vrstva), podvrstve MAC podľa IEEE Základné funkcie: Príjem a vysielanie dátových paketov Dekódovanie paketov a kontrola správnosti adresy Detekcia chýb v pakete alebo na sieti Využíva princíp „prvý príde prvý bude obslúžený

9 „Stanica počúva kanál“ Vysielané dáta (rámec)
Princíp činnosti 1. 1 2 Vysielač Prijímač „Stanica počúva kanál“ 1 Vysielané dáta (rámec) 2 Detekuje vysielanie – Nezačne vysielať 3

10 „Stanica počúva kanál“ Nedetekuje vysielanie –
Princíp činnosti 2. 1 2 Vysielač Prijímač „Stanica počúva kanál“ 1 Je rámec môj? ANO!!! Je bez chýb?? ÁNO!!! Daj rámec vyššej vrstve na spracovanie 4 Rámec Každá stanica má prístup k rámcu Vykoná: kontrolu MAC adresy, či je rámec určený jej ak nie, NIC stanice rámec ďalej nespracováva 3 Nedetekuje vysielanie – Začne vysielať 2 Rámec

11 Kolízie 3. 4 Stanice počkajú „náhodný“ čas a potom sa pokúsia vysielať znovu 1 2 Vysielač Vysieač „Stanica počúva kanál“ 1 Nedetekuje vysielanie – Začne vysielať 2 KOLÍZIA JAM správy 3

12 Riadenie intenzity opakovania
Pri zistení kolízie je ďalší pokus plánovaný na r-tý kolízny slot, kde r je náhodne zvolené číslo z intervalu 0 je mensie r je mensie pripadne = 2k ; exponent k je odvodený z počtu neúspešných pokusov o odoslanie paketu n, k=min (n,10). Táto metóda riadenia je označovaná ako "exponential back- off".

13 Koniec


Stiahnuť ppt "Základy Ethernetu Dávid Miľo 3.A."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google