Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Téma záverečnej práce Fakulta podnikového manažmentu

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Téma záverečnej práce Fakulta podnikového manažmentu"— Prepis prezentácie:

1 Téma záverečnej práce Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave Téma záverečnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Meno Priezvisko dátum

2 v prípade potreby si v jednotlivých sekciách doplňte slidy
Cieľ dizertačnej práce Popíšte cieľ práce v prípade potreby si v jednotlivých sekciách doplňte slidy cieľ poznatková báza výsledky práce závery a odporúčania

3 Zhrňte najdôležitejšie závery prvej kapitoly
Štruktúra dizertačnej práce Zhrňte najdôležitejšie závery prvej kapitoly cieľ poznatková báza výsledky práce závery a odporúčania

4 Oboznámte komisiu s výsledkami dizertačnej práce a obsahom diskusie
Výsledky práce a diskusia Oboznámte komisiu s výsledkami dizertačnej práce a obsahom diskusie cieľ poznatková báza výsledky práce závery a odporúčania

5 Stručne zhrňte závery práce a uveďte odporúčania
Závery a odporúčania Stručne zhrňte závery práce a uveďte odporúčania cieľ poznatková báza výsledky práce závery a odporúčania

6 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Téma záverečnej práce Fakulta podnikového manažmentu"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google