Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Naj- udalosti (1789- 1914) Mária Semanová.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Naj- udalosti (1789- 1914) Mária Semanová."— Prepis prezentácie:

1 Naj- udalosti ( ) Mária Semanová

2 Národná udalosť Uzákonenie spisovnej slovenčiny Maďarizácia
Jazyk- jeden zo znakov národa J. I. Bajza A. Bernolák

3 Uzákonenie spisovnej slovenčiny
Štúr, Hurban, Hodža Júl 1843 Fara v Hlbokom Stredoslovenské nárečie Fonetický pravopis

4 Uzákonenie spisovnej slovenčiny
1843- Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí 1852- Hodža spolu s M. Hattalom upravili štúrovský pravopis v diele Krátka mluvnica Slovenská. Rozlišujú i/y, dodávajú hlásky ľ, ä neoznačujú mäkkosť spoluhlásky pred e,i... slovenčina sa stala vyučovacím jazykom na troch slovenských gymnáziach a rokovacím jazykom matice slovenskej 1918- boli vydané prvé Pravidlá slovenského pravopisu, slovenčina sa stala štátnym, úradným aj vyučovacím jazykom 1953- došlo k zrušenie dvojtvarov pri spodobovaní 1991- nastali podstatné zmeny v písaní veľkých písmen 1996- bol prijatý Zákon o štátnom jazyku

5 Svetová udalosť Zrušenie otroctva v USA
Sever: priemyselníci, slobodní farmári Otroctvo zrušené po vyhlásení ústavy Abolicionizmus Juh: otroctvo, po 1807 ich cena stúpla

6 Zrušenie otroctva v USA
Kansas 1860 republikánska strana (Lincoln) Víťazstvo severu 1862- zrušenie otroctva Priemyselný a ekonomický rast

7 Zrušenie otroctva v USA
Dôsledky: rozvoj hospodárstva robotnícke hnutie Ku Klux Klan 1868- v ústave občianske práva černochov

8 Ďakujem za pozornosť. ☺ Zdroje: www.wikipedia.sk


Stiahnuť ppt "Naj- udalosti (1789- 1914) Mária Semanová."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google