Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Editovanie nových záznamov Modifikácia zadaní

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Editovanie nových záznamov Modifikácia zadaní"— Prepis prezentácie:

1 Editovanie nových záznamov Modifikácia zadaní
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Lekcia 4 Editovanie nových záznamov Modifikácia zadaní Oprava chýb pri editovaní Tabuľka so znakmi (atribútmi)

2 Vytvorenie nového projektu (project)
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Vytvorenie nového projektu (project) a pripojenie vrstiev (layer)

3 Začatie editovania na mape
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Začatie editovania na mape Pridanie nástrojovej lišty na editovanie (toolbar) Začatie operácií editovania

4 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Panel s nástrojmi Nástroje na kreslenie Aktívna vrstva (layer), v rámci ktorej uskutočňujeme editovanie Výber objektov Tabuľka znakov Typ operácie Vlastnosti náčrtu

5 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Nákres nového projektu Vrstva (layer), do ktorej zakresľujeme

6 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Určenie novej línie Ukončenie editovania: dvojité kliknutie pravým tlačidlom myši na  Ukončenie náčrtu

7 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Konečný výsledok Tým istým postupom je možné vložiť nové body a nové polygóny

8 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Funzione di snap Na vloženie nového bodu presne v súlade s už prítomným objektom je možné použiť funkciu Prichytiť (Snap) Vrstva, na ktorej použiť funkciu Prichytenia (Snap) Kde umiestniť Prichytenie (Snap)

9 Zmena obrysov geometrie objektu  Reshape prvku
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Zmena obrysov geometrie objektu  Reshape prvku Vybrať funkciu Reshape feature Vybrať prvok, ktorý chceme upraviť

10 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Nakresliť nový úsek Ukončenie dvojitým kliknutím Výsledok

11 Rozdelenie polygónu  Vystrihnutie polygónu (Cut)
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Rozdelenie polygónu  Vystrihnutie polygónu (Cut) Vybrať funkciu Vystrihnutie prvkov polygónu (Cut Polygon Features) Vybrať objekt, ktorý chceme upraviť

12 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Vyznačiť deliacu čiaru Ukončenie dvojitým kliknutím Výsledok Rozdelenie polygónu na viac samostatných polygónov umožňuje napríklad prideliť rôzne atribúty vytvoreným oddeleným polygónom

13 Delenie čiary  Nástroj na rozdelenie (Split tool)
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Delenie čiary  Nástroj na rozdelenie (Split tool) Tlačidlo Split tool Vybrať objekt, ktorý chceme upraviť

14 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Kliknúť na deliaci bod Výsledok Tak ako v prípade polygónov možno týmto spôsobom priraďovať rôzne atribúty jednotlivým častiam čiary

15 Zlúčenie čiar a polygónov  Merge
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Zlúčenie čiar a polygónov  Merge Vybrať prvky, ktoré chceme zlúčiť Funkcia Zlúčenia Výsledok Pri zlučovaní je potrebné uviesť prvky, atribúty ktorých chceme uchovať

16 Vytvorenie zrkadlových prvkov  Mirror
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Vytvorenie zrkadlových prvkov  Mirror Vybrať funkciu Zrkadlové prvky (Mirror Features) Vybrať objekt

17 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Vyznačiť zrkadlovú čiaru Výsledok

18 Úprava geometrie prvkov  Modify features
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Úprava geometrie prvkov  Modify features Umožňuje upravovať polohu jednotlivých uhlov prvku Vybrať funkciu Úpravy prvkov (Modify features) Vybrať objekt

19 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Upraviť geometriu posunutím jedného alebo viacerých vrcholov Výsledok Je možné: pridať jeden alebo viac vrcholov k objektu premiestniť celý objekt

20 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Je možné okrem toho vykonať numerické opravy uvedením nových súradníc vrcholov Tlačidlo Vlastnosti náčrtu Vybrať objekt

21 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Upraviť súradnice vrcholov staré súradnice nové súradnice

22 Oprava chýb  predĺženie a skrátenie
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Oprava chýb  predĺženie a skrátenie Čiara je krátka: je potrebné k nej časť pridať Čiara je príliš dlhá: je potrebné z nej časť skrátiť

23 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Je potrebné aktivovať nástroje rozšíreného editovania Aktivuje sa lišta nástrojov na rozšírené editovanie Nástroj na predĺženie (Extend tool) Rozloženie viacčasťového prvku (Explode multi-part feature) Nástroj na skrátenie (Trim tool)

24 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Krátka čiara Vybrať príslušnú čiaru Nástroj na predĺženie (Extend tool) Kliknúť na čiaru, ktorú chceme predĺžiť Výsledok

25 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Dlhá čiara Vybrať príslušnú čiaru Nástroj na skrátenie Kliknúť na časť, ktorú chceme skrátiť Výsledok

26 Ukončenie fázy editovania
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Ukončenie fázy editovania Je možné sa rozhodnúť, či uložiť alebo neuložiť uskutočnené úpravy Ukončiť fázu editovania Ulož uskutočnené zmeny a nechaj otvorenú fázu editovania Pozor: Kým nebola uskutočnená jedna z týchto operácií, uskutočnené zmeny nebudú aplikované

27 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
Tabuľka atribútov Každej vrstve je priradená tabuľka atribútov, ktorá umožňuje priradiť každému objektu alfa-numerické atribúty

28 Úprava štruktúry tabuľky atribútov
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Úprava štruktúry tabuľky atribútov Je možné pridať do tabuľky pole Názov poľa Typ údaju Vlastnosti Pozor: nesmie byť otvorená žiadna fáza editovania

29 Úprava hodnôt tabuľky atribútov
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov Úprava hodnôt tabuľky atribútov Je možné upraviť hodnotu atribútu vychádzajúc z tabuľky atribútov alebo z mapy V oboch prípadoch je potrebné aktivovať editovanie 1) Do tabuľky vložiť hodnotu vzťahujúcu sa na príslušný objekt Vložená hodnota

30 Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oblasť vodných zdrojov
2) Na mape vybrať objekt, ku ktorému chceme pridať alebo zmeniť atribúty Tlačidlo zobrazenia atribútov Vložená hodnota Na aplikovanie úprav ukončiť fázu editovania


Stiahnuť ppt "Editovanie nových záznamov Modifikácia zadaní"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google